Firma Nowoczesne metody nauczania – Agnieszka Kania realizuje voucher
na podstawie umowy z Operatorem – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na usługę doradczą specjalistyczną pn. Usługa w zakresie zagadnień prawnych związanych z epidemią COVID-19 i jej skutkami.