W Kielcach otwarta została placówka ogólnopolskiej sieci Leonardo School. Siedziba szkoły znajduje się w centrum miasta, przy ul. Pocieszka 3.

Start zajęć: wrzesień 2019 r. Zapraszamy! Informacje i zapisy: tel. 510 064 235, kielce@leonardoschool.pl